Slēpt attēlu

Faktiskie laika apstākļi

  • Meteolapa.lv neatbild par kartē un tabulā attēloto datu precizitāti.
  • Staciju attēlojumā uz kartes var būt vērojamas nepilnības, tāpēc datus ir vēlams saistīt ar tuvāko apkārtni.
  • Meteoroloģiskā radara informācija un temperatūru dati no LVC atjaunojas reizi 15 minūtēs, dati no LVĢMC - 1 reizi stundā.
  • Kartes attēlojumu un radara datu redzamību var mainīt, spiežot uz izvēlnes kartes augšējā kreisajā stūrī.
  • Absolūtie temperatūras rādījumi tiek attēloti tikai no konkrētā kartes publicēšanas brīža.
  • Karti var pietuvināt, iegūstot plašāku datu attēlojumu.

Pieejamie avoti: Latvijas Valsts Ceļi | VSIA LVĢMC

T°: šobrīd ; diennakts min | max ; absolūtā min | max


Meteoroloģisko novērojumu dati no VAS "Latvijas Valsts Ceļi".
Nokrišņu radara dati no VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" meteo.lv, EWS un LHMT.
Vieta Laiks Nokrišņi Vējš Diennakts Absolūtā
min T° max T° min T° max T°
Saulkalne 12:59 +7.2° nav nav datu +1.9° (08:08) +7.2° (12:59) -31.1° +32.8°
Sloka 13:06 +7.9° nav bezvējš +3.0° (08:20) +7.9° (13:06) -22.8° +33.5°
Dunte 13:08 +7.5° nav ZA 0.9 m/s +0.1° (06:09) +7.6° (12:58) -25.0° +34.4°
Vircava 13:09 +8.3° nav DA 3.1 m/s +4.2° (08:59) +8.3° (13:09) -30.0° +33.4°
Inciems 13:05 +5.9° nav ZA 2.0 m/s -3.1° (07:01) +5.9° (13:05) -32.1° +31.8°
Kaibala 13:01 +6.4° nav nav datu +1.3° (07:41) +6.4° (12:50) -31.0° +31.6°
Zariņi 13:06 +7.9° nav Z 0.7 m/s +3.6° (09:03) +7.9° (13:06) -29.7° +35.4°
Vitrupe 13:02 +6.0° nav DA 1.4 m/s -0.4° (08:08) +6.2° (12:51) -28.3° +32.3°
Valmiera 13:05 +4.6° nav ZA 1.9 m/s -1.9° (07:46) +4.6° (12:54) -21.7° +31.9°
Strenči 12:57 +4.3° nav - 0.4 m/s -4.1° (04:57) +4.3° (12:47) -34.2° +33.9°
Smiltene 13:09 +3.8° nav ZA 1.8 m/s -3.3° (08:05) +3.9° (12:59) -31.2° +32.6°
Annenieki 13:04 +7.7° nav D 5.4 m/s +4.1° (08:42) +7.7° (13:04) -29.3° +33.3°
Saldus 13:09 +8.8° nav DR 4.0 m/s +5.4° (09:17) +8.8° (13:09) -24.8° +31.7°
Rudbārži 13:02 +8.6° nav ZA 2.8 m/s +5.3° (09:53) +8.6° (13:02) -26.7° +33.8°
Ādmiņi 13:08 +5.3° nav ZA 1.6 m/s -0.1° (05:27) +5.5° (12:58) -30.5° +32.7°
Rēzekne 13:04 +3.6° nav ZA 2.5 m/s -2.4° (03:27) +3.6° (13:04) -30.9° +31.5°
Jūrmala 13:00 +7.4° nav datu nav datu +2.5° (08:07) +7.4° (13:00) -27.8° +33.5°
Vireši 13:07 +4.7° nav ZA 0.1 m/s -3.3° (03:31) +4.7° (13:07) -31.6° +32.6°
Lāči 13:00 +8.4° nav Z 0.1 m/s +2.0° (08:07) +8.4° (13:00) -28.9° +34.0°
Kalvene 13:09 +9.1° nav nav datu +5.6° (08:15) +9.1° (12:58) -28.5° +34.0°
Garkalne 13:08 +7.5° nav datu D 2.1 m/s -1.2° (08:11) +7.5° (12:45) -33.5° +33.6°
Stalbe 13:04 +6.4° nav bezvējš -2.5° (06:12) +6.4° (13:04) -27.1° +33.6°
Skulte 13:05 +7.0° nav nav datu -0.5° (06:27) +7.0° (13:05) -30.9° +33.3°
Apšupe 13:09 +8.6° nav bezvējš +3.5° (08:05) +8.6° (13:09) -30.4° +34.4°
Ādaži 13:07 +7.7° nav bezvējš -0.7° (08:24) +7.7° (13:07) -30.6° +32.7°
Nīca 13:06 +6.7° nav nav datu +6.5° (11:26) +8.5° (00:22) -27.5° +36.5°
Kārsava 13:03 +2.0° nav nav datu -3.1° (07:07) +2.0° (13:03) -32.0° +32.4°
Nīcgale 13:04 +8.1° nav nav datu +0.6° (07:39) +8.2° (12:54) -28.6° +33.4°
Dalbe 13:03 +8.4° nav nav datu +2.5° (08:05) +8.4° (13:03) -30.6° +32.9°
Līvāni 13:08 +5.7° nav nav datu -1.5° (06:10) +5.7° (12:57) -30.5° +33.1°
Usma 13:00 +8.9° nav ZA 2.3 m/s +2.5° (08:10) +9.3° (12:50) -27.2° +32.0°
Sigulda 13:04 +8.2° nav nav datu -1.4° (06:53) +8.2° (13:04) -28.8° +35.5°
Bauska 13:09 +8.8° nav nav datu +4.2° (08:44) +8.8° (13:09) -25.1° +34.9°
Feimaņi 13:00 +6.3° nav ZA 1.5 m/s -0.8° (05:10) +6.3° (13:00) -30.0° +32.4°
Durbe 12:30 +7.1° nav datu DR 3.7 m/s +6.4° (08:40) +8.4° (01:09) -21.6° +34.4°
base design by: styleshout