Slēpt attēlu

Faktiskie laika apstākļi

  • Meteolapa.lv neatbild par kartē un tabulā attēloto datu precizitāti.
  • Staciju attēlojumā uz kartes var būt vērojamas nepilnības, tāpēc datus ir vēlams saistīt ar tuvāko apkārtni.
  • Meteoroloģiskā radara informācija un temperatūru dati no LVC atjaunojas reizi 15 minūtēs, dati no LVĢMC - 1 reizi stundā.
  • Kartes attēlojumu un radara datu redzamību var mainīt, spiežot uz izvēlnes kartes augšējā kreisajā stūrī.
  • Absolūtie temperatūras rādījumi tiek attēloti tikai no konkrētā kartes publicēšanas brīža.
  • Karti var pietuvināt, iegūstot plašāku datu attēlojumu.

Pieejamie avoti: Latvijas Valsts Ceļi | VSIA LVĢMC

T°: šobrīd ; diennakts min | max ; absolūtā min | max


Meteoroloģisko novērojumu dati no VAS "Latvijas Valsts Ceļi".
Nokrišņu radara dati no VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" meteo.lv, EWS un LHMT.
Vieta Laiks Nokrišņi Vējš Diennakts Absolūtā
min T° max T° min T° max T°
Saulkalne 23:41 +12.9° nav nav datu +11.2° (04:51) +18.8° (16:51) -31.1° +32.8°
Sloka 23:40 +12.3° nav nav datu +11.5° (04:13) +17.8° (16:32) -22.8° +33.5°
Vircava 23:44 +11.9° nav R 0.8 m/s +11.7° (04:04) +18.8° (14:24) -30.0° +33.4°
Inciems 23:39 +10.7° nav DR 0.4 m/s +10.7° (23:39) +17.6° (14:27) -32.1° +31.8°
Zariņi 23:45 +10.2° nav Z 0.7 m/s +9.9° (23:34) +18.6° (14:22) -29.7° +35.4°
Kalnciems 23:44 +11.9° nav datu nav datu +11.8° (05:43) +17.4° (13:52) -29.3° +32.7°
Vitrupe 23:49 +13.9° nav R 2.9 m/s +11.9° (13:09) +15.1° (11:04) -28.3° +32.3°
Valmiera 23:39 +9.7° nav DR 0.1 m/s +9.7° (23:39) +16.0° (12:29) -21.7° +31.9°
Strenči 23:47 +9.1° nav bezvējš +9.1° (23:47) +16.2° (11:26) -34.2° +33.9°
Smiltene 23:45 +10.5° nav DR 1.3 m/s +10.5° (23:45) +17.2° (13:05) -31.2° +32.6°
Annenieki 23:41 +10.5° nav ZR 0.3 m/s +10.5° (23:20) +17.3° (12:51) -29.3° +33.3°
Saldus 23:41 +9.8° nav Z 1.2 m/s +9.8° (23:41) +16.3° (15:13) -24.8° +31.7°
Rudbārži 23:48 +9.4° nav DR 0.8 m/s +9.4° (23:48) +15.3° (13:40) -26.7° +33.8°
Ādmiņi 23:43 +11.6° nav DR 0.1 m/s +11.6° (23:43) +19.1° (16:32) -30.5° +32.7°
Daugavpils 23:42 +11.8° nav bezvējš +11.0° (05:14) +14.9° (22:02) -30.4° +33.5°
Jūrmala 22:52 +13.0° nav datu nav datu +11.3° (04:31) +18.0° (13:47) -27.8° +33.5°
Vireši 23:46 +10.5° nav bezvējš +10.5° (02:17) +17.1° (12:04) -31.6° +32.6°
Lāči 23:42 +11.5° nav bezvējš +11.5° (23:42) +18.5° (13:45) -28.9° +34.0°
Kalvene 23:43 +9.5° nav bezvējš +9.4° (23:33) +16.0° (13:04) -28.5° +34.0°
Garkalne 23:46 +11.1° nav datu bezvējš +11.1° (23:46) +19.0° (12:31) -33.5° +33.6°
Skulte 23:29 +11.9° nav nav datu +11.9° (18:25) +17.3° (13:10) -30.9° +33.3°
Apšupe 23:44 +9.3° nav DR 0.8 m/s +9.3° (23:44) +18.7° (13:14) -30.4° +34.4°
Viļāni 23:40 +11.7° nav ZR 0.6 m/s +10.2° (05:08) +18.7° (16:40) -27.0° +31.8°
Nīca 23:39 +9.1° nav nav datu +9.1° (23:39) +16.7° (13:20) -27.5° +36.5°
Kārsava 23:43 +12.2° nav nav datu +11.0° (03:48) +19.0° (15:51) -32.0° +32.4°
Dalbe 23:42 +10.0° nav nav datu +10.0° (23:42) +19.1° (14:31) -30.6° +32.9°
Līvāni 23:40 +11.8° nav nav datu +10.3° (04:49) +18.6° (17:24) -30.5° +33.1°
Usma 23:43 +11.5° nav DR 1.6 m/s +11.5° (23:43) +16.1° (13:33) -27.2° +32.0°
Sigulda 23:39 +9.8° nav nav datu +9.7° (04:55) +18.5° (12:21) -28.8° +35.5°
Bauska 23:43 +10.7° nav nav datu +10.7° (23:43) +18.5° (15:30) -25.1° +34.9°
Feimaņi 23:45 +10.9° nav DR 0.6 m/s +10.0° (04:24) +18.8° (17:55) -30.0° +32.4°
Durbe 23:38 +8.8° nav bezvējš +8.8° (23:18) +15.3° (17:07) -21.6° +34.4°
base design by: styleshout