VAS

Stacijas nosaukums: Smiltene

Atrašanās vieta: Launkalnes pag.

Datu avots: VAS "Latvijas Valsts ceļi"