Vējš (24h)

Vēja ātrums m/s

VAS

Stacijas nosaukums: Apšupe

Atrašanās vieta: Jaunbērzes pag.

Datu avots: VAS "Latvijas Valsts ceļi"