S
saulcerīte

Lietotāja aktivitātes


Pamodos spirgtă rītă ar +12.8 .rasa dărză.skaidrs un bezvĕjš.Pirms karstuma vĕl jăpievarĕ 3 dobes-lai kaimiņi neaplīgo


Lietus beidzas.6.3 mm ielijuši.parădăs saule un izsalkuši strazdu bari .temperatūra 21.9


+18.2 grădi.lĕni līst.Jau 2.7 mm.bezvĕjšs


Katru vakaru izlasu.izmetos ără un safočĕju .bet paldies nepasaku....PALDIES par info.Un vĕl-jau 3 fienas kă atkal lidinăs sikspărņi.

Vasara turpinās!
16.06.2019 15:45

+17.zălĕ vai nu easa vai vakardienas lietus atliekas

Vasara turpinās!
14.06.2019 06:20

Beidzot vĕsums....lietus gsn vairăk lă nosaukums.nekas īpašs.Negaisi aizgăja pa abăm malăm

Vasara turpinās!
13.06.2019 22:53

Zvanīja no Juglas-milzu krusa.lietus un plūdi.Nestĕ esot pieaugušam cilvĕkam gandrīz līdz ceļiem

Vasara turpinās!
13.06.2019 19:46

Mana meteostacija tikusi līdz 37.7 Neesmu jau tălu no lidostas

Vasara turpinās!
13.06.2019 17:17

Termometri sajukuši-aiz măjas ĕnă -37.2 grădi. Meteostacija -36.0 grădi.Un būsim godīgi -sutīgs un karsts ir nežĕlīgi.Neeju pat uz baseinu.sĕžu istabă - pie ventilatora un nolaistąm žaluzijąm 24 grădi.

Vasara turpinās!
13.06.2019 14:40

+21 grăds.bet pateicoties vĕjam sajūtas vĕsăkas.Skatos radară un liekas ka mąkoņu virziens uz Rīgu...bet tad jau redzĕs.

Vasara turpinās!
13.06.2019 07:17

Podi nav velti noņemti jo pūš braši.Un ar visiem +22.2 grădiem jūtams spirgtums un caurvĕjš istabăs..Vĕdinăšana ir rīta un vakara hodarbe stundăm ilgi.Dărza un virtuves darbi tikai no 6 līdz 9 rītă.Toties pĕc tam var visu dienu gulĕt.Kaut kă neredzu īsti lietus iespĕjamību tu văkăs dienăs.ja nu vienīgi kăds nejaušs negaisiņš trăpīs.

Vasara turpinās!
12.06.2019 22:44

Izskatăs ka Bauskai năks virsū 'briesmonis'.Varbūt ari līdz Rīgai tiks.Noņĕmu visus virszemes puķupodus.

Vasara turpinās!
12.06.2019 18:19

+18 grądi.lĕns vĕjš.rasa zălĕ

Vasara turpinās!
12.06.2019 07:38

+ 22 .logi vaļă un atkal vĕdinam .Pĕc skaistărīta găziena diena jau labi iesila un vakară notika šogad 1.pelde-pavĕsa .bet spidzinoša.

Vasara turpinās!
11.06.2019 22:01

Man pa pĕdĕjąm dienăm izdevies nodzīt līdz nepolni +22 grădi.Tas ar nakts negulĕšanu un vĕdinăšanu/1.stăvs/Pa dienu žalūzijas ciet un pagaidam labi

Vasara turpinās!
11.06.2019 16:48

Uh...15 minūtĕs 6.6 mm nokrišņu! Tas tik bija găziens.

Vasara turpinās!
11.06.2019 12:05

+19.7 .kaut kădas smagas piles-ļoti retas. Labs ravĕšanas laiks.

Vasara turpinās!
11.06.2019 06:48

Pĕc vĕsas nakts un spirgta rīta diena jau ir labi iekarsusi.Văjš vĕjš līdz bezvĕjš.Sauss.

Vasara turpinās!
10.06.2019 13:50

Ap + 15 grădiem.zălĕ parădăs viegla rasa.Gaiss svaigs.ne nu gluži uz salnu .ber vĕsăks jau paliks.

Vasara turpinās!
09.06.2019 23:31

+ 17.6 grădi.lijis nav.vĕdinam telpas.
PRIECĪGUS VASARSVĔTKUS!⚘