S
saulcerīte

Lietotāja aktivitātes


Apsveicu.patiešăm apsveicu!


-10.2.Man vĕl nojumĕ apsegta ąbolu kaste stăvĕja.gandrīz vai vienă naktskreklă skrĕju pakaļ.Bet ļoti gaišs rīts


KAS PAR zibeni un pĕrkonu nupat Rīgą......fantastiski


Kaut kur ap -2 grādi un vakar no gaisa nākošais mitrums kopā ar nakts nelielo snigšanu ir iekalis mašīnu ledus bruņās.
Uzliku putniem pirmās tauku bumbas -jāsāk piebarot.


Neapskaužama cīņa...un tai pat laikă apskaužama garīgă noturība.Jebkuram pilsətniekam to nūtu grūti izturĕt.


Elejas pusĕ tas pats.labi tiem kam krąnūdens un tiem retajiem kam patiešăm ir dziļurbumi.


Esmu iegăjusi rudens flegmă.kaut gan 18 novembra pĕcpusdienss saule radīja īsto svĕtku sajūtu.Lietuvas pierobežă viegla tuksneša sajūta.mazajăs upĕs tikai lămas .akas sausas.Lietu tă ari nesola


+7 un pelĕks văks it visam virsū.no kokiem tek.no krūmiem pil un tăaaaaada migla!


Šovakar Rīgă 99 proc.mitrums un tik šodien pamanīju ka istabă 74 proc mitrums.Tagad sĕžu un pastiprinăti kurinu.ar to silto laiku esmu ielaidusi mitrumu istanăs pat nezinot.


Šorīt +9,2,apmācies,spiediens 765 mm


Sērīgi pelēkā diena nedaudz atvieglo iziešanu darbā pēc atvaļinājuma. Šorīt -2 grādi,neliels vējšs.


Pĕc aukstas un zvaigžņotas nakts rīts atausa miglains.viss slapjšs.patlaban jsu +12 gr.


Iekšă iet negribas-grăbju lapaz. vĕdinu pagrsbu un părlasu ăbolu kastes.Vienbrīd rădīja pat + 16.4 gradus.


Pūš ka traks.dărzs pilns ar mežs un peləkajiem strazdiem- visi barojas cik var.Rīgă ne lietus ne sniega.


Ļoti gaišs rīts.praktiski bez īpaša vĕja un măkoņiem.Saullĕktă + 0.5 .bet mašīnă -1.1 grăds.pa logu skatoties -pavasarīga sajūta.


+2 grădi jau no 4 -5 pĕcpusdienă/ kă tik săka skaidroties/.Mĕness ar 'dărziņu' un diennakts laikă ielijuši 3 mm


+5.2 grădi .diennakts nokrišņi 16 mm


Diennakts pienesums ap 8 mm.lai gan līst visu dienu.Atmosfĕras spiediens nokritis uz 731.mm.Vĕjš gan man tăds 'neizdevīgs'-dzen visas kaimiņu bĕrzu lapas man dărză un istabpriekša.


Ap 5 no rīta -2 grădi.Naktskreklă skrĕju uz siltumnīcu un stiepu istabă dăliju kasti-tădss pavĕsas jau bija.


Lai nu kă.bet laukă ,+0.6 grădi Skaidrs ka apsals viss kas būs neapsegts.It kă jau nevajag părdzīvot-laiks.bet kaut kăds nemiers tomĕr valda