S
saulcerīte

Lietotāja aktivitātes


Meteostacija uzrāda 10 mm bet mērītājs ap 11 mm nokrišņu.Paliets labi,viss spirgts.


Meteostacija uzrăda 6 mm nokrišņu.kľuvusi vĕsąks un svaigăks.Elejă 3 stundas nebija elektrība.


Pabeidzu dărza pirmsjăņu părravĕšanu.apzăğĕjăm un aplasījăm čerešņas....tagad lai tik līdt!


Vakar ielija 1,8 mm.Tāds viegls mitrums,mērens vējš.skaidrs saulains laiks.


Es sildīšos pie ugunskura:)


Es iesienu zarus maisos,nupat navācu 1,5 spaini ogu.


Pagaidām saulains un skaists laiks ,atkal ap +13


+13,8 ap 6 no rīta.Rasa vairs tik retās vietās ,bet meteostacija uzrādīja 97 proc. mitruma-brīnos.


Jăņos līs?! To lietu tik ļoti vajag .ka lai līst kad var .kaut vai Līgo un Jăņos bez părtraukuma.Latvieti tas neizbiedĕs.krietnu daļu pat iepriecĕs/ ari mani/ Vakar Zemgalĕ no gadus 40 veciem ozoliem bira sakaltušas lapas .par pļavăm pat nerună.


Elejă līst!Rupjăm .smagăm lăsĕm un pieaugošă intensitătĕ.liekas ka katra lăse uz asfalta 'nočurkst'.Nebūs jau ilgi.bet līst.


Šorīt atkal milzīga rasa,aiziet ar sausām kājām uz darbu gandrīz neiespējami.Tikai tagad sapratu ka uz Līgo dārzā zemenes jau būs beigušās,noteikti būs ķirši un cerešņas ,bet ''laukos'',Jelgavas novadā jau sākas avenes.


Skaists rīts ar rasu/nelielu/.vējš neliels,putnu darbojas ar saviem mazuļiem.


Vakar skaists un lēns lietus,3,3 mm nokrišņu.Šorīt apmācies,bet spirgts,neliels vējiņš.


Atpakaļ darbā!!!!Un kondicioniera ''ēnā''Viss izravēts,zāle neaug-tā varētu līdz Jāņiem.Kaut gan saprotu ,ka sausums ir katastrofāls.Atvaļinăjumscauri.pavadīts ar šľauku cīnoties.pa 2 ned. Ielijuši 3 mm nokrišņu.Bet salnas pierīgu neskăra.tas priecĕ.

Pāris dienu atslodze
09.06.2018 23:00

Turpinu laistīt.periodiski vĕl kaut ko sĕt.Zăle izdegusi.kaut kădi enğeļa mati tikai ĕnă pastiepušies


Taisnība vien ir.ari tagad iet smidzinătăjs puķu dobĕ.Un šodien protams izrădăs bija ari īstă kapu kopšanas diena.Braukăjăm pa Bausku un Jelgavas novadu.ĕnă ap 15 rădīja +32 grădi.tiesa gan aizvĕjă.Un tie odi!


Tas nu gan būs skaisti


Silts,karsts sauss.....jaunnedēļ atvaļinājums.Laikam jau jāpriecājas par tik labu laiku,un laistīt ar būs kad.


Patiešām vareni!