S
saulcerīte

Lietotāja aktivitātes


Priecīgus Līgo svĕtkus!
Mūspusĕ rītausmą +9.Viss mierīgs.nelieli măkoņi.


Kopumă 9.6 mm ielijuši.


Varĕyu teikt ka Bieriņos līdt labi.8.7 mm un vĕl turpina-pat neatceros ka tik daudz lijis.


Ură! 8.7 mm ielijuši un vĕl turpina līt.


Šobrīd sĕžu zem lielă măkoņa.Līst ar mainīgiem panăkumiem.zibeņi măkoņos te stiprăk te văjăk.dun nepărtraukti.Krusas nav.vĕtras nav .bet līst smuki.


Pamodos spirgtă rītă ar +12.8 .rasa dărză.skaidrs un bezvĕjš.Pirms karstuma vĕl jăpievarĕ 3 dobes-lai kaimiņi neaplīgo


Lietus beidzas.6.3 mm ielijuši.parădăs saule un izsalkuši strazdu bari .temperatūra 21.9


+18.2 grădi.lĕni līst.Jau 2.7 mm.bezvĕjšs


Katru vakaru izlasu.izmetos ără un safočĕju .bet paldies nepasaku....PALDIES par info.Un vĕl-jau 3 fienas kă atkal lidinăs sikspărņi.

Vasara turpinās!
16.06.2019 15:45

+17.zălĕ vai nu easa vai vakardienas lietus atliekas

Vasara turpinās!
14.06.2019 06:20

Beidzot vĕsums....lietus gsn vairăk lă nosaukums.nekas īpašs.Negaisi aizgăja pa abăm malăm

Vasara turpinās!
13.06.2019 22:53

Zvanīja no Juglas-milzu krusa.lietus un plūdi.Nestĕ esot pieaugušam cilvĕkam gandrīz līdz ceļiem

Vasara turpinās!
13.06.2019 19:46

Mana meteostacija tikusi līdz 37.7 Neesmu jau tălu no lidostas

Vasara turpinās!
13.06.2019 17:17

Termometri sajukuši-aiz măjas ĕnă -37.2 grădi. Meteostacija -36.0 grădi.Un būsim godīgi -sutīgs un karsts ir nežĕlīgi.Neeju pat uz baseinu.sĕžu istabă - pie ventilatora un nolaistąm žaluzijąm 24 grădi.

Vasara turpinās!
13.06.2019 14:40

+21 grăds.bet pateicoties vĕjam sajūtas vĕsăkas.Skatos radară un liekas ka mąkoņu virziens uz Rīgu...bet tad jau redzĕs.

Vasara turpinās!
13.06.2019 07:17

Podi nav velti noņemti jo pūš braši.Un ar visiem +22.2 grădiem jūtams spirgtums un caurvĕjš istabăs..Vĕdinăšana ir rīta un vakara hodarbe stundăm ilgi.Dărza un virtuves darbi tikai no 6 līdz 9 rītă.Toties pĕc tam var visu dienu gulĕt.Kaut kă neredzu īsti lietus iespĕjamību tu văkăs dienăs.ja nu vienīgi kăds nejaušs negaisiņš trăpīs.

Vasara turpinās!
12.06.2019 22:44

Izskatăs ka Bauskai năks virsū 'briesmonis'.Varbūt ari līdz Rīgai tiks.Noņĕmu visus virszemes puķupodus.

Vasara turpinās!
12.06.2019 18:19

+18 grądi.lĕns vĕjš.rasa zălĕ

Vasara turpinās!
12.06.2019 07:38

+ 22 .logi vaļă un atkal vĕdinam .Pĕc skaistărīta găziena diena jau labi iesila un vakară notika šogad 1.pelde-pavĕsa .bet spidzinoša.

Vasara turpinās!
11.06.2019 22:01

Man pa pĕdĕjąm dienăm izdevies nodzīt līdz nepolni +22 grădi.Tas ar nakts negulĕšanu un vĕdinăšanu/1.stăvs/Pa dienu žalūzijas ciet un pagaidam labi

Vasara turpinās!
11.06.2019 16:48