100 kailcirtes Latvijai! Nē!

100 kailcirtes Latvijai! Nē!

Jau pāris nedēļas turpinās parakstu vākšanas akcija,kas aicina nepieņemt grozījumus noteikumos par koku ciršanu.Akcijas būtība – aicināt Ministru kabinetu nepieņemt grozījumus noteikumos „Par koku ciršanu mežā”,kas,pirmkārt,paredz vēl intensīvāku Latvijas mežu izciršanu,turklāt apjomīgas kailcirtes plānojot arī mūsu īpašajā dabas joslā – jūras piekrastes mežos.Otrkārt,ar šiem noteikumiem paredzēta cērtamā meža caurmēra samazināšana,kas ir pretrunā ar jau apstiprināto valsts mežu politiku.Te gan jāpiebilst,ka ar nosaukmu Valsts meži notiek kārtējā tautas maldināšana,tāpat kā savulaik ar bēdīgi slaveno Lavijas krājbanku,kas atradās vien uz Latvijas zemes,un ne vairāk.Līdz 2009.g. LVM bija valsts akciju sabiedrība,bet no tā laika jau tikai A/s,tātad privāts uzņēmums.


Mežs ir Latvijai būtiskākais resurs un lielākā vērtība.Tas,kas pa šiem gadiem ir izcirsts vairs nav skaitāms miljonos eiro.LVM pārvaldībā ir 1,63 miljoni ha Latvijas zemes.Ja tas nodokļos dod ap 53 miljonu peļņu budžetā (domāju,ka patiesais skaitlis ir daudz lielāks),tad nav grūti aplēst kāds ir uzņēmuma reālais ienākums.Ja ienākmi par pārdoto koksni būtu novirzīti valsts labklājības attīstībai,tad daudzas no esošām problēmām valsts budžetā vispār nebūtu,bet pat tad būtu vieta pāmetumiem,par pārāk nesaudzīgu mežu izciršanu,bet tagad…


Ir notikušas vairāk kā 25 sanāksmes,bet patiesa,demokrātiska un neatkarīgi koordinēta diskusija par meža apsaimniekošanu, ņemot vērā gan ekonomisko,sociālo un dabas vērtību,nav bijusi.Nekādi iebildumi un dabas saglabāšanas ieteikumi nav ņemti vērā.Savukārt Grozījumu apspriešana bija orientēta uz vienas šauras privāto interešu grupas mērķu sasniegšanu.Palasot dažādus materiālus par šo aktuālo tēmu,redzot, galvenokārt, šī noziedzīgā projekta aizstāvju un bīdītāju pozīciju,ir skaidrs,ka neremdināmā naudas kāre ir noteicošais faktors.Ir zināms,ka vairāki no a/s „LatvijasValsts meži” valdes locekļiem „sēž uz vairākiem krēsliem”vienlaikus,kas rada pamatotas aizdomas par interešu konflikta situāciju uzņēmuma pārvaldībā.Safabricētie argumenti ir nožēlojami,daudzviet arī nepatiesi.Mežizstrādes nozarei cieši piesaistīti ļaudis pēkšņi kļūst par pašiem objektīvākajiem viedokļu paudējiem un teju zinātniekiem,kad runa iet par mežu izciršanas apjomu palielināšamu.Un ja tu esi tikai dabas draugs,tad tavām pretenzijām nekāda svara nav.Savulaik skandināvi kritiski novērtēja mūsu „saimniecisko rīcību”mežos,arī EK aizrādīja par nesaimniecisko mežu izmantošanu.Taču saimnieciskā puse un prognozējamās sekas notiekošajam vājprātam vadošos neuztrauc.Šobrīd arī Igaunijas NVO aicina Latviju nepieļaut savas valsts kļūdas mežu nozarē.Vēstuli Latvijas Ministru kabinetam ir parakstījuši:

 • Igaunijas Dabas fonds,
 • Vides aizsardzības biedrība
 • Igaunijas zaļā kustība
 • Igaunijas vides likumdošanas centrs
 • Nevalstiskā organizācija West Coastland
 • Igaunijas ornitologu b-ba

Igaunijas piemērs minēts kā pozitīvs pamatojums,kas aicina nepieļaut viņu pielaistās kļūdas,bet mācīties no tām.Valdība,kas strādātu valsts un tautas labā,tā arī darītu.27 neatkarības gadi ir apliecinājums,ka nekāda kļūdu analizēšana nebūs.Un tāpēc mēs vēl ilgi būsim tālā pakaļā visiem un visā.Tik beztiesīgi mēs nekad neesam bijuši,un to tur augšā ļoti labi saprot,tāpēc pie mums nesodīti iet cauri tas,kas nevienā normālā valstī nebūtu iespējams.Pēdējās desmitgadēs ir noārdīts daudz kas,ko nedrīkstēja noārdīt.Tai skaitā arī mežs.Latvijas meži pārāk intensīvās izciršanas dēļ jau tagad kļūst par oglekļa emisijas avotu,nevis piesaistītāju un uzkrājēju.Pēc mežu fragmentācijas (ar mežu neapklātās meža zemju platības īpatsvara)Latvija jau vairāk nekā 10 gadus ir vienā no pirmajām vietām Eiropā!!! Citiem vārdiem sakot,šo bēdīgo bildi veido kailcirtes. Šie grozījumi mežu fragmentāciju vēl krietni palielinās.Vienā rakstā nav iespējams uzskaitīt visu to ļaunumu,kas tiek un tiks nodarīts dabai,tāpēc tikai viens piemērs.Engures ezers.Viens no lielākajiem un arī viens no seklākajiem.Ezerā ietek vairākas dažāda lieluma upītes,bet jau labi sen tās lēni mirst.Upīti uztur dažādi strautiņi un urdziņas,kas nāk no meža, ja meža nav,tad arī upīte iet bojā.Upītes baro Engures ezeru,tās ir ezera dzīvības artērijas,ja to nebūs,nebūs arī Engures ezera,tas ļoti ātri pārvērtīsiies par purvu.


Tiek stāstīts,ka izcirsto vietā tiek stādīts jauns mežs.Es labi redzu,cik tiek stādīts un cik ne.Bet arī tas iestādītais NEKAD nebūs vairs tāds,kā nocirstais.Lasīju te dažas intervijas ar cilvēkiem,kam it kā ir mežsaimniecības izglītība.Sajūsminās,ka mežs tagad aug daudz ātrāk – 10 gados stumbra caurmērs jau esot 20cm.Pēc 20gadiem mežs būšot jau cērtams.Raža ir jānovāc.Vai tas cilvēks kādreiz ir paskatījies tā 20centimetrīgā gadskārtas? No tās koksnes iznāk tikai zemas kvalitātes malka.Var domāt,ka tas „mežsaimnieks”neko vairāk no koka kā slotaskātu nav rokās turējis.Ja tā tiks saimniekots,tad cik mēs pēc gadiem maksāsim par lietaskoksni?


Starp citu, arī šeit meteolapā kādā diskusijā par mežiem,viens kaut ko muldēja,ka ar mežiem viss ir kārtībā,raža jāvāc.Jā,ja tiek runāts ar pārliecību par lietām,par kurām nav nekādas sapratnes,tad tā ir tiešām tukša muldēšana.Būtiskākais ir tas,kas ir tas ražas vācējs.Ja āzi ielaidīsim dārzā,tas arī it kā novāks ražu.Nevajag likt vienādības zīmi starp kartupeļu lauku un mežu.
Jau sen mežus vairs nezāģē ar zāģiem,to vietā superjaudīga tehnika,kuru ražība simtkārt lielāka.Strādā arī pa naktīm,alkatība ir patiesi ar prātu neaptverama.Sen vairs nav modē sanitārās cirsmas,tāpat izlases cirsmas,jo tur jau modernā tehnika nevar sevi parādīt.Bet tieši vecie un resnie koki ekosistēmā nodrošina dzīves apstākļus īpaši aizsargājamām sugām.Ja MK plānotie grozījumi paredz cirst jau 25 – 30cm sasniegušus kokus,tad tas nozīmē,ka Latvijā vairs nebūs lielie putni – klinšu ērglis,jūras ērglis,melnais stārķis un virkne dobumperētāju.Un vēl kāds faktors.100gadīgai priedei ir vērtīgāka koksne,kā 30centimetrīgai.Tikai šie vienas dienas saimniekotāji taču neies gaidīt,un mums tiek melots,ka 70gadīga priede tik pat kā vairs nekur neder.Priede sāk bojāties no 140gadu vecuma,egle sasniedzot 100gadus.Tā lūk.
Visus neatkarības gadus mežs tika izmantots tikai kā ražošanas līdzeklis,ignorējot visu tā daudzveidīgo nozīmi.Arī šā brīža valdības nodomi neatgriezeniski ietekmēs mežu ekosistēmas.Kaut vai tikai augsnes erozijas dēļ mūsu meži nekad vairs nebūs tādi,kādi tie ir tagad.Savtīgi izplānotie grozījumi ir noziegums pret vidi,pret sabiedrību un valsti kopumā.Ministrija,kas to visu grib dabūt gatavu,nedrīkst saukties par zemkopības ministriju.

Es aicinu meteolapiešus parakstīties pret šiem grozījumiem,kurus plāno apstiprināt jau 18.decembrī.Parakstīties var atverot Googlē „100 kailcirtes Latvijai!Nē!”.

Kā Tu vērtē šo rakstu?
 1. 13.12.2017 23:40

  Paldies, "N Wests" par rakstu, un pamudinājumu parakstīties Pret, ierosināto grozījumu veikšanu "Noteikumos par koku ciršanu mežā".

  P.S. (Jau spēkā esošā redakcija, likumīgi atļauj visu to, ko, Jūs, redzat notiekam mežā. Jaunajos grozījumos ir vēlmes, auglīgākos mežus cirst vēl agrāk, tomēr iestrādājot nosacījumu, ka pēc caurmēra cirtes (tikai priežu audzēs) būs jāatjauno stādot, izmantojot sertificētu stādmateriālu(kas ir labi, un domāts kā kompromiss tam, ka cirtīs vēl agrāk- jaunāku mežu) )

  Ielādē...
 2. 13.12.2017 23:43

  Tad, kad nebija cilvēks kā sociāla būtne, tad dabā tagadējās Latvijas teritorijā bija iestādījies sekojošs cikls. Mežs izaug, paraug, koki kļūst veci, sāk pūt... tad viens fatāls zibens spēriens, izceļas ugunsgrēks. Mežs izdeg, uz vecajiem pelniem aug jaunā, drusku attīstītāka paaudze, turklāt mežs ir drusku aizceļojis vēl uz ziemeļiem (jo esam mēs lielajā pavasarī pēc hronoloģiski pēdējā Ledus laikmeta/ katra 1 miljons gados tādu 12...). Līdz paiet nākamie 200 gadi, un atkal ir fatāls zibens spēriens. Divās hronoloģiski pēdējās meža paaudzēs ir iejaucies cilvēks, sākot no Kurzemes hercogistes laikiem - kad vispirms Kurzemē sāka masīvi izcirst mežus (kā rezultātā radušies tagadējo lauku/ tīrumu teritorijas)...

  Ielādē...
  1. 14.12.2017 12:19

   Raiti Sameti lūdzu turies pie faktiem nevis pie izdomājumiem saviem !! šeit kāds ģeologi varētu iebilst pret Tavu traktējumu "ledus laikmeta perioda cikliskuma Latvijas teritorijā"!!

   Ielādē...
 3. 14.12.2017 20:36

  Šīvakara ziņa - MK nevirzīs tālāk šos noteikumu grozījumus. Nezinu, apsveikt, vai kā?

  Ielādē...
  1. 14.12.2017 21:51

   Es nu gan neticu,ka viņi tā norimsies - pārāk liels kumoss izslīd no rokām gan vieniem,gan otriem.Taču izskatās,ka vismaz pagaidām taisnība ir uzvarējusi.

   Ielādē...
   1. 15.12.2017 10:15

    Cik noprotu pēc raksta Latvijas Sabiedriskajā mēdija tad Zemkopības ministrija ir apturējusi likuma izstrādi un virzīšanu uz MK pēc Latvijas Meža īpašnieku biedrības lūguma. Es jau grib;etu zināt, kas zem ši NVO stāv kādi "zvēri vai afēristi"?!

    Ielādē...
  2. 15.12.2017 01:01

   Kurā TV kanālā to teica?

   LTV1 vēl nesniedza tik kategoriskus apgalvojumus.
   Slīdošajos info titros parādījās uzraksts:
   "Meža īpašnieki lūdz apturēt ciršanas(..) un atjaunošanas(..) noteikumu grozījumu virzīšanu uz MK"

   Ja patiesi nevirzīs tālāk, tad zināmā mērā vairāk apsveikt, nekā nē!

   Ielādē...
   1. 15.12.2017 05:44

    LTV1 tieši arī bija, Panorāmā un Nakts ziņās. Panorāmā arī mazliet vairāk runāja par to, kāpēc tā dara - tieši 100 kailcirtes Latvijas simtgadei projekta dēļ, jo tas, lūk, viņiem (mežu īpašniekiem, kokrūpniekiem, kokrūpniecībā strādājošiem) rada sliktu slavu, sauca to par zaļo organizāciju iniciatīvu, kas nodarbojas ar dezinformāciju utt. Tādēļ "pārskatāmā nākotnē" ZM šos grozījumus uz MK nevirzīs. Oficiāli. Sīkāk viss Panorāmā, no 20.46 līdz 20.48.

    Ielādē...
 4. 13.12.2017 14:59

  Sāpīga tēma. Ja kādreiz varēju teikt, ka dzīvoju mežā, tagad drīzāk izcirtumā dzīvoju... Mani mulsina statistika, kurā uzrādās ļoti liels mežu daudzums Latvijā. Māc aizdomas, ka pie vainas ir "gudrais" formulējums - ja par mežu nosauc dažus gadus vecu izcirtumu, statistika lieliski pieaug un blakus šādam "mežam" var mierīgi izcirst nākamo, jo apkārt tak meži. Un tā nu "Latvijas mežu" (man tuvumā praktiski nav privāto mežu) "mežu" ainava ir tāda kādu redzam - vecs izcirtums, jauns izcirtums, atkal vecāks izcirtums utt. Nevienu no tiem nevar nosaukt par mežu de facto, toties papīrs pacieš visu :( . Parakstīju, man gan daži ļaudis teica, ka tā ir tukša bļaušanas Doma laukumā, bet vismaz es esmu pateikusi, ka man tas ir svarīgi.

  Ielādē...
  1. 13.12.2017 18:44

   Un to izcirtumu katru gadu arvien vairāk un vairāk, un vietā labākajā gadījumā vairs nebūs mežs, bet koku stādījumi taisnās rindās, sēņu vietas izpostītas, zemsedzei pāri braucot ar smago tehniku. Mūsu apkārtnē LVM atkal būvē super platus meža ceļus, jau ir skaidrs, kur atkal cirtīs laukā. Bet kamēr valsts budžetā un sazin vēl kur plūdīs miljoni, man ir aizdomas, ka nekas diemžēl nemainisies.

   Ielādē...
   1. 14.12.2017 11:52

    Tieši tā, nekas nemainīsies, jo tā ir vienīgā dabas bagātība, kura ar steigu ir jāiztirgo. Citi naudas "krāni" ir "aizgriezti". Mierinu sevi, ka gan jau kāda sēņu vieta vēl saglabāsies tuvāko 10 gadu laikā, a pēc tam man , domāju, tas vairs nebūs aktuāli :), bet maniem mazbērniem sēņošana diez vai būs hobijs vai nepieciešamība. A par putniņiem varēs priecāties zoodārzā vai arī You tūbā(:
    Es jau sen parakstījos, bet....mūsu valsts ir bez saimnieka.Un tā ir liela nelaime visai mūsu tautai.

    Ielādē...
    1. 14.12.2017 19:28

     Arī es parakstīju, bet, runājot par valsti un tās saimniekiem, mums visiem būtu jāatceras, ka pie stūres ir tādi vadītāji, kādus mēs paši ievēlam. Tā ir mūsdienu galvenā priekšrocība salīdzinājumā ar padomju laikiem. Bet mēs to neizmantojam, lai gan mums vajadzētu domāt, kam mēs dodam iespēju vadīt valsti.
     Taču bieži vien daudzi izvēlas vēlēšanās balsot nedomājot, uzticas "saldiem" solījumiem, citi izvēlas nebalsot vispār, jo netic nevienam un nekam, dodot priekšroku lamāt visus pēc kārtas. Un tiek savēlēti tie, kas nu ir pieteikušies. Nelaime ir tā, ka pie varas raujas pārsvarā ne tie labākie cilvēki, bet galvenokārt merkantili egoisti, kam prioritāte ir pašu labuma meklēšana, bet valsts intereses ir pabērna lomā. Savukārt daudzi, kas spētu būt īsti valsts saimnieki, izšķīst šajā pašlabuma meklētāju masā un paliek mazākumā, bet citi, redzot to, nolemj labāk strādāt un politikā … Lasīt vairāk: novitusi.meteolapa.lv

     Ielādē...
   2. 14.12.2017 12:12

    Jūsu pieminētā meža ceļu būve manā pusē pilnā sparā aizsākās jau padsmit gadus atpakaļ.Tie,kas to nav redzējuši,pat iedomātie nevar šo ceļu tikla apjomu.Lielie meži sākas samērā netālu no manis un turpinās līdz pat Kolkai.Tie ir milzīgi nepārtrauktu mežu masīvi un izbūvētie ceļi ir kā kapu plāksnes to fatālajai nolemtībai.
    Arī man kopš jaunības sēņošana ir bijusi kā patīkams ģimenes hobijs.Šodien ir jāsamiierinās ar to.ka kailcirtēs,izņemot murķeļus,pirmās sēnes parādīsies tikai pēc10 gadiem.
    Un vēl tāds "sīkums". Agrāk,ja mežā tika uzieta īve,tad noteiktā apkārtnē mežā nekāda darbība nedrīkstēja notikt.Šodien par to atliek tikai skumji pasmaidīt.Tāpat par Laumas pieminēto "gudro"statistiku arī būtu daudz ko teikt,jo tā liecina,ka par visu jau sen ir padomāts

    Ielādē...
  2. 13.12.2017 23:30

   Tavas "aizdomas" ir pilnīgi pamatotas. Par meža zemi sauc zemi kuru klāj mežs, izcirtumus, un arī platības zem meža infrastruktūras objektiem(ceļi, grāvji, stigas u.t.t). Grūti pateikt cik no tiem 1.63 miljoniem "Latvijas valsts mežu" platībām ir liels mežs. Vizuāli izskatās, ka teju vai 50% ir jaunaudžu vecumā, un tā teikt nav pārspīlējums.
   Jo, beidzoties jaunaudžu vecumam, auglīgākajos meža augšanas apstākļos, pēc jaunajiem noteikumu grozījumiem, iespējams, jau varēs veikt caurmēra kailcirtes. Ne visur, protams.
   LVM uzstāj, ka caurmēra cirtes neesot viņu prioritāte, tomēr dažos iecirkņos tādas sagatavojot arī "valsts mežos".
   Caurmēra cirtes ir "jājamzirdziņš", privātājā sektorā meža cirsmu uzpircējiem, it īpaši pārpircējiem, kuri nevēlas saglabāt nopirkto mežu sev kā savas firmas ražošanas līdzekli, bet gan, pēc iespējas nekavējoties atgūt ar uzv… Lasīt vairāk: novitusi.meteolapa.lv

   Ielādē...
  3. 14.12.2017 11:42

   Jā, kad bija neliels īpašums Iecavas krastā pie Ozolpils (Jelgavas n.), mani mulsināja un smīdināja fakts, ka jaunalkšņu krūmu josla gar upi, kuri tur saauguši, jo vnk tajā vietā netika pļautas pļavas, zemes plānā tika apsaukti par mežu.....tad jau ņemat un Rīgas parkus par mežiem pārdēvējiet! Tur tak lieli koki un krūmi, un tad var cirst laukā!

   Ielādē...
   1. 15.12.2017 01:36

    Parkiem ir vieni mērķi, mežiem citi.
    Parkus uzkata par sava veida "būvi" apdzīvotā vietā, kurus veido pēc sagatavota projekta; mežaparki- ir labiekārtots mežs.
    noteikumi par parkiem

    Lai, varētu raksturot apkārtējās vides situāciju un atļauto cilvēka mijiedarbības diapazonu attiecībā uz vidi, ir izstrādāti dažādi likumi un noteikumi, kuros ir iestrādāti noteikti kritēriji, kas raksturo pieļaujamās (darbības) robežas.
    Meža likumā ir dažadas definīcijas, par to kas ir kas:
    34) mežs — ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenais organiskās masas ražotājs ir koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz piecus metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā vainaga projekcija ir vismaz 20 procentu no mežaudzes aizņemtās platības;

    Piemēri:
    1) ja koku augstums lauksaimniecības zemē, vai krūmāju teritorijās ir tikai 4 m, vai arī ši vainagu projekcija(skats no augšas) i… Lasīt vairāk: novitusi.meteolapa.lv

    Ielādē...
    1. 15.12.2017 10:19

     Noteikumi , droši vien, mainās, es tiem nesekoju līdzi. Bet to, ka apm. 50-70( kas gan tos skaitītu:) alkšņi resnumā ap 10 cm un mazāk , kārkli, segliņi un vēl daži citi, palienu pļavā skaitījās mežs....tas man bija un joprojām ir nesaprotami. Bet likumi jau nepieprasa kādu nebūt saprātīgu domāšanu, bet gan to neapspriežamu pielietošanu dzīvē.
     Par parkiem....tas bija sarkasms, piedodiet....

     Ielādē...
 5. 15.12.2017 05:32

  Nu, redz, iniciatīva nostrādāja! Ar to arī apsveicu projekta autorus! :)

  Ielādē...
  1. 15.12.2017 10:24

   Krievi teiktu:"Zadelo za živoje":)))Ļoti labi. Autori precīzi( un sāpīgi) iedeva akcijai nosaukumu "100 kailcirtes Latvijas simtgadei", tas nostrādāja.

   Ielādē...
   1. 15.12.2017 17:19

    Tas arī pierāda informācijas spēku, ja to māk pareizi izmantot. Un to mums visiem jāņem vērā, jo šādu ieroci kādreiz var pavērst arī pret mums. Jābūt gudriem, ar pretindi kabatā. :)

    Ielādē...